1

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

informuje o zapisach dzieci urodzonych w 2012 roku

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Rodziców (opiekunów prawnych) prosimy

o zgłaszanie się z dowodem osobistym

i numerem PESEL dziecka

do dnia 23 marca 2018r.