21.01.2019 r. odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. "Sąd nad narkotykiem" w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków: "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". Uczniowie poznali negatywne skutki zażywania narkotyków. Inscenizację przygotowali uczniowie klas V-VIII.