SZANOWNI RODZICE

Informuję, że w związku z dużą liczbą nieobecnych nauczycieli w pracy w Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu wprowadzono nowe rozwiązania organizacyjne. Obowiązujący plan lekcji w dniach od 18.02.2019r. do 22.02.2019r. jest nieaktualny. W tym okresie codziennie będzie ustalany nowy plan lekcji. Zajęcia edukacyjne w kl. II-III oraz z j. polskiego, matematyki, j. niemieckiego a od czwartku z przyrody, biologii i chemii będą się odbywały w wymiarze ustalonym na dany dzień pracy. Zajęcia będą miały charakter powtórzeniowy, utrwalający i dodatkowo uczniów z klas VIII i III gimnazjum będą przygotowywały do egzaminu zewnętrznego. Zapewnimy bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole. Wszyscy uczniowie będą mieli zapewnione dodatkowo zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.  Bardzo proszę Państwa Rodziców o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji kadrowej. Dementuję pogłoski, że jest to strajk nauczycielski. Obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął procedurę wejścia w spór zbiorowy a forma strajku zostanie ogłoszona i wówczas Państwo natychmiast zostaniecie powiadomieni o tym fakcie. Sytuacja obecna to po prostu liczne nieobecności nauczycieli spowodowane niezdolnością do pracy z powodu choroby. Również z powodu dużej nieobecności uczniów z poszczególnych klas (niekiedy ponad 50%) zajęcia dydaktyczne będą miały charakter powtórzeniowy. Zachęcam do skorzystania z obecnej naszej oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej i apeluję o niezabieranie uczniów ze szkoły. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i wyrozumiałość.

Z poważaniem:

Mirosław Gostomczyk

Dyrektor Szkoły