W dniu 20.03.2019r. klasa 7 pod opieką pani Jolanty Pietruszyńskiej i pani Marioli Drogosz wzięła udział w lekcji muzealnej pt.”Klasztor cysterek w Koszalinie w pryzmacie źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych.”

Pan przewodnik, archeolog, w bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawił dzieje klasztoru cysterek ufundowany przez biskupa kamieńskiego w XIII wieku, który istniał do lat 30.XVI wieku.

Uczniowie m.in. dowiedzieli się, jak wyglądał klasztor i jakie pełnił funkcje w średniowiecznym mieście.