Rozstrzygnięcie konkursu „Moja ekologiczna zabawka”. Rakieta z butelki, auta z kartonów, skrzat z papieru i wiele innych pomysłowych zabawek wykonały dzieci z przedszkola i szkoły. Dały drugie życie odpadom, które zamiast trafić do kosza umilą czas podczas zabawy. W konkursie wzięło udział osiemnaścioro dzieci i każde otrzymało nagrodę. I chociaż wyłoniono pierwsze trzy miejsca to jednak każde dziecko zasługuje na brawa.