07.11.2019 r. uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w warsztatach "Młodzi przeciw przemocy". Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje oraz jak jej przeciwdziałać. Mieli możliwość sprawdzenia, jak spostrzega otoczenie człowiek po zażyciu środków psychoaktywnych czy po spożyciu alkoholu za pomocą narkogogli. Zajęcia przeprowadził nadkomisarz Robert Faryniarz.