„Polska – Moja Ojczyzna” to konkurs organizowany tradycyjnie w Szkole Podstawowej im. Kard. I. Jeża w Tymieniu upamiętniający Święto Niepodległości.

W tym roku odbył się 13.11.19r. i uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VIII. Dzień wcześniej (tj. 12.11.) nauczyciele wychowania fizycznego: P. Tomaszewicz i T. Gostomczyk zorganizowali pierwszą konkurencję: bieg „Dla Niepodległej”. Jednak decydujące zmagania miały miejsce następnego dnia. Jury w składzie: A. Karwecka (przewodnicząca) oraz pani H. Kopiel i B. Bukowczan oceniały poszczególne zadania. Najpierw stroje galowe uczniów wraz z elementami patriotycznymi; następnie wykonane wcześniej kolaże pt. „ Przyroda polska”. Dla upamiętnienia 100-lecia polskiej szkoły matematycznej nauczycielka tego przedmiotu pani G. Taraskiewicz przygotowała trzy konkurencje: wykorzystanie tangramu do ułożenia podanych figur, wypisanie frazeologizmów zawierających liczby oraz podanie skojarzeń związanych z królową nauk. Annę Walentynowicz, legendarną działaczkę Solidarności uczniowie uczcili, wykonując piosenki z lat 70-tych i 80-tych. Utwory te dotyczyły walki o wolność . W tym roku nie mogło zabraknąć konkurencji związanej ze Stanisławem Moniuszką. Prezentowano utwory, które zostały skomponowane i umieszczone w „Śpiewniku domowym” przez autora „Halki”, m. in. „Dziad i baba”, „ Czaty”, „Trzech budrysów”, „Niepewność”.  Uczniowie rozwiązywali quiz, który dotyczył uczczenia 100-lecia PZPN (przeprowadzony przez p. M. Kasprzyk).

Po podsumowaniu punktów jury ogłosiło wyniki. Zwyciężyła klasa VIII (wych. p. E. Gostomczyk), drugie miejsce zajęła klasa VII (wych. p. P. Tomaszewicz), trzecie klasa IV (wych. p. R. Wiśniewski). Najbardziej pokrzywdzona może czuć się klasa VI (wych. p. Z. Lewandowski), która zajęła 4 miejsce, czyli tuż za podium ze stratą jednego punktu do zwycięzców. Nagrody ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękują organizatorzy.