COVID-19_informacja o czynnikach ryzyka

COVID-19_zarządzenie dyrektora czasowe zawieszenie zajęć

Informację O CZYNNIKACH RYZYKA COVID-19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O DPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJETĄ  DECYZJĘ ZWIAZANĄ Z WYSŁANIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA, JAK I DOWOŻENIEM DZIECKA DO INSTYTUCJI należy odesłać do dnia 11.05.2020r. na adres email szkoły.