Plan konsultacji w szkole dla uczniów kl. IV-VII od 1.06.2020r.

Dla uczniów, których Rodzice złożyli oświadczenia o udziale w konsultacjach.

Klasa

Przedmiot

Data konsultacji

Godz. konsultacji

IV

matematyka

2.06.2020r.

10.45 - 11.30

4.06.2020r.

9.00 - 9.45

Jednocześnie informuję pozostałych Rodziców, że w przypadku podjęcia przez nich decyzji o udziale dziecka w szkolnych konsultacjach, należy przesłać na adres email szkoły podpisane 2 oświadczenia ze wskazaniem przedmiotu, którego dotyczą konsultacje. Dopiero wówczas pojawi się na szkolnej stronie plan konsultacji.

Z poważaniem:  M. Gostomczyk