Dyrektor Szkoły przypomina, że dzień 12 czerwca 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, zgodnie z zarządzeniem dyrektora i rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego oraz ustaleniami z Radą Rodziców w dniu 12 września 2019r. podczas Zebrania z Rodzicami. W tym dniu nie prowadzimy zdalnego nauczania.