UWAGA!!!

Klasa I, IV i VII rozlicza się z podręczników we wrześniu w momencie odbioru nowych kompletów.

Do szkoły uczeń lub rodzic (opiekun) przychodzi  POJEDYNCZO (nie w grupie) z kompletem podręczników-poniżej informacja o liczbie podręczników do zwrotu.

Wychowawcy otrzymali imienna listę uczniów z tytułami lektur/książek do zwrotu.

  1. Podręczniki i lektury należy spakować w foliową torbę i nakleić lub przymocować kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Usuń kartki, okładki (oprócz tych naklejonych), usuń notatki
  2. Książki poddane są 3-dniowej kwarantannie. Po tym czasie sprawdzę ich stan. Następnie wychowawca otrzyma informację, kto musi zapłacić za zniszczone egzemplarze.
  3. Zgodnie z regulaminem szkoły, uczeń, który nie rozliczy się z kompletu podręczników lub nie zapłaci za zniszczone egzemplarze, może nie otrzymać podręczników do klasy programowo wyższej lub w przypadku uczniów klasy VIII-wstrzymanie wydania dokumentów ukończenia szkoły.

HARMONOGRAM:

Zwroty odbywają się w godz. od 10.00-13.00 w bibliotece szkolnej.

Klasa I – 4 szt. –rozlicza się we wrześniu

Klasa II- 4 szt.- rozlicza się 16  czerwca (wtorek)

Klasa III- 5 szt.-rozlicza się 17 czerwca (środa)

Klasa IV-9 szt.- rozlicza się we wrześniu

Klasa V- 10 szt.- rozlicza się 18 czerwca (czwartek)

Klasa VI-10 szt.- rozlicza się  19 czerwca (piątek)

Klasa VII-13 szt.-rozlicza się we wrześniu

Klasa VIII-13 szt.-rozlicza się 15 czerwca (poniedziałek)