09.10.2020 w klasie trzeciej obchodziliśmy „Światowy Dzień Poczty”. List jest prawdopodobnie tak stary, jak stare jest samo pismo. Pisanie listów rozpowszechnione było już w starożytnym Egipcie, Chinach i państwie Sumerów, później w Imperium Rzymskim oraz starożytnej Grecji. Do momentu wynalezienia telegrafu, a później telefonu i Internetu listy były jedynym sposobem na porozumiewanie się ludzi na odległość. Z tej okazji dzieci napisały listy do swoich bliskich. Na koniec wybraliśmy się do skrzynki, aby każdy uczeń mógł samodzielnie wysłać list.