„Totus Tuus”- „Cały Twój” to hasło obchodzonego 11.X.2020r. Dnia Papieskiego. Wolontariusze w całej Polsce kwestowali na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Również dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły zbierali datki przyczyniając się bezpośrednio do budowy tego wielkiego dzieła. Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego wpisują się w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz 20 – lecie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.