Godziny zajęć lekcyjnych dla klas 0-3 od 26 października 2020r. do 06.11.2020r.

Nr lekcji

Czas trwania lekcji w klasach 0-3

1.

8.00-8.45

2.

8.55-9.40

3.

9.50-10.35

4.

10.45-11.30

5.

11.45-12.15

6.

12.30-13.00

7.

13.15-13.45

8.

14.00-14.30