Zebranie Rodziców z dnia 15 grudnia 2020r. zostaje przełożone na dzień 16 i 17 grudnia 2020r. w godz. od 17.00 i będzie prowadzone drogą emaliową przez wychowawców klas. Otrzymacie Państwo informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi oraz informacje na temat propozycji ocen na koniec I semestru. W razie pytań proszę kontaktować się (email) z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci lub wychowawcą klasy.

Ponadto informuję, że nauka zdalna przedłużona jest do 22.12.2020 r.

zaraz po zimowej przerwie świątecznej,

rozpocznąją się w całej Polsce ferie zimowe,

to znaczy, że do szkolnych ławek, uczniowie wrócą dopiero 18.01.2021 r.