Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane  w dniu 09.07.2021r. (piątek) w godz. 8.00-13.00.