Międzynarodowy Dzień bez przemocy, który obchodziliśmy 2 października, zapoczątkował szereg działań w naszej szkole. Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze, na których uczniowie uczyli się m. in. jak radzić sobie z emocjami i w jaki sposób reagować na akty przemocy, a także gdzie znaleźć pomoc i wsparcie. Do naszych działań wychowawczych zaprosiliśmy Policję. Uczniowie wykonali także plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz przygotowali wystawę. Wierzymy, że edukacja w tym obszarze wyposaży uczniów w wiedzę i narzędzia do przeciwstawiania się każdej formie przemocy.