Dnia 14 grudnia 2021 (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami (tylko dla uczniów klas I – VIII, oprócz przedszkola i oddziału zerowego (w przedszkolu i zerówce zebranie odbędzie się w terminie późniejszym) za pomocą usługi Microsoft Teams.

Harmonogram zebrania:

Klasy I – III – godz. 16.00,

Klasy IV – VIII – godz. 16.30.

Rodzice powinni zalogować się z kont uczniów.

Temat zebrania: omówienie wyników nauczania uzyskanych w I semestrze roku szkolnego 2021/22, pedagogizacja rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców, oceny bieżące, oceny przewidywane i grożące przewidywane oceny niedostateczne na koniec I semestru i absencja uczniów, sprawy bieżące związane ze zdalnym nauczaniem wprowadzonym od dnia 20 grudnia 2021r. do 09.01.2022r.

 Z poważaniem:  Mirosław Gostomczyk