WAŻNE – z ostatniej chwili od poniedziałku 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. decyzją MZ i MEiN wprowadzono zdalne nauczanie dla kl. I – VIII Szkoły Podstawowej.

Dzieci z przedszkola i oddziału zerowego mają zajęcia stacjonarne w szkole na zasadach dotychczasowych.

PAMIĘTAJCIE, ŻE:

Przedszkola i oddziały zerowe będą funkcjonowały bez zmian według dotychczasowego planu lekcyjnego.

 

UWAGA – ZMIANA CZASU TRWANIA ZAJĘĆ ZDALNYCH

Godziny zajęć lekcyjnych - zdalnych dla klas I-VIII od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r.

Nr lekcji

Czas trwania lekcji zdalnej przy komputerze

1.

8.00-8.30

2.

8.40-9.10

3.

9.20-9.50

4.

10.00-10.30

5.

10.45-11.15

6.

11.25 -11.55

7.

12.05-12.35

8.

12.45-13.15

DRODZY RODZICE bardzo prosimy o dopilnowanie Waszych dzieci i przestrzeganie godzin lekcji zdalnych. Pomóżcie im przy połączeniach z nauczycielem, ale nie ingerujcie w ich pracę podczas lekcji zdalnych.

Wszystkie lekcje zdalne odbywać się będą zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcyjnym. Pomiędzy każdą lekcją obowiązują wskazane powyżej przerwy ze względu na zasady higieny pracy. Po każdej lekcji przy komputerze nauczyciele mają od 10 do 15 minut pracy związanej z uzupełnieniem dokumentacji przebiegu nauczania (uzupełnienie ocen i tematów w dzienniku lekcyjnym, przygotowanie stanowiska pracy zdalnej  do następnej lekcji, ale również istnieje możliwość połączenia się z uczniem na 5 minut w celu sprawdzenia zadanego ćwiczenia bądź zadania). Taką organizację lekcji pozostawia się do dyspozycji nauczyciela uczącego. Pamiętajcie, że takie ustalenia wprowadza się ze względu  na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz nauczycieli korzystających z urządzeń multimedialnych, w tym komputerów. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem i również będą trwały 30 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć typu: wf, muzyka, technika, plastyka, itp. nie tylko za pomocą platformy Teams, ale również w formie zdalnej z pomocą innych komunikatorów społecznościowych: email, WhatsApp, Messenger, itp. po uzgodnieniu nauczyciela z uczniami. W razie kłopotów z uzyskaniem połączenia podczas zdalnych lekcji, prosimy  o informację na email nauczyciela przedmiotu, podczas transmisji lekcji zdalnej, w czasie której brak było kontaktu. Nauczyciel jest zobowiązany do takiego przekazania wiedzy i umiejętności, które pozwoli w jednakowym stopniu korzystać z jego pomocy i rozwiązać zgłoszone problemy.

PAMIĘTAJCIE, ŻE korzystamy z programu TEAMS, który jest bezpłatny i należy go ściągnąć z Internetu. Można go instalować na laptopie, komputerze, telefonie, itp. Drodzy Rodzice i Uczniowie, jeżeli zmieniliście swój e-mail, należy zgłosić to w sekretariacie szkoły, w celu nadania nowego kodu w TEAMS. Przed uruchomieniem programu Teams uczniowie zostaną przeszkoleni w szkole w celu jego sprawnej obsługi.

Uwaga pracownicy i nauczyciele mogą prowadzić lekcje zdalne w szkole. W razie pytań, problemów, wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielem, którego problem dotyczy. Dyrektor Szkoły również pozostaje do Państwa dyspozycji. Pomóżmy sobie nawzajem w tym ciężkim dla obu stron czasie i dołóżmy wszelkich starań, aby nauka zdalna niczym nie odbiegała jakością od nauki stacjonarnej.

 

Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i oby ten czas minął jak najszybciej i obyśmy wrócili po 09 stycznia do stacjonarnego trybu nauki, a z okazji zbliżających się Świąt życzę wszystkim zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń.

  Z poważaniem: Mirosław Gostomczyk