Konieczność zgłaszania nieobecności ucznia

OPŁATA  ZA OBIADY  ZA  MIESIĄC I i II   2022 r.                   

Wynosi 105 zł

 (styczeń 15 dni + luty 11dni x 4,50  zł =117 zł minus 12 zł za XII 3 dni x 4 zł =  105 zł

                       Płatne tylko przelewem na konto bankowe

                SP Tymień Nr 87 8581 1014 2005 0200 8170 0005

             w nieprzekraczalnym terminie  do 17.01.2022 r.

Na przelewie należy wpisać:  imię i nazwisko dziecka,  szkoła do której uczęszcza oraz w przypadku zgłoszonej nieobecności

do SP Tymień odliczoną ilość dni z poprzedniego miesiąca.  

      W przypadku nieobecności (trwającej dłużej niż  3 dni) dziecka stołującego się

przysługuje częściowy zwrot opłaty z należności za obiady w następnym miesiącu pod warunkiem:

zgłoszenia w pierwszym dniu nieobecności ucznia do Szkoły w Tymieniu w  godzinach od 8 00 do 14 00 

pod numer  telefonu 668196685   i  uzgodnienie kwoty odpisu.

Pierwszy dzień nieobecności nie może być odliczany.

Brak przelewu w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wydawania dziecku obiadu.