Najbliższe dni wolne:

29 kwietnia i 2 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych.