OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

REGULAMIN WYCIECZEK   

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

HARMONOGRAM KONTROLI

INSTRUKCJA PROWADZENIA BIP

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA PRACOWNIKÓW

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

PLAN DZIAŁALNOŚCI

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI Z UCZNIEM SPRAWUJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

PROCEDURA SAMOOCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

PROCEDURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ  

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH WYJŚĆ

PROCEDURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30 000 EURO

SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI

ZAŁ. 2 UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKA DO ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW DO ZAPŁATY

ZAŁ. 3 UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ. 4 UPOWAŻNIENIE DO POTWIERDZANIA ZGODNOŚCI KOPII Z ORYGINAŁEM

ZAŁ. 5 UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

ZAŁ. 6 UPOWAŻNIENIE DO WYSTAWIANIA I PODPISYWANIA RACHUNKÓW

ZAŁ. 7 POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU

ZAŁ. 8 POWIERZENIE ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ

ZAŁ. 9 UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZP

ZAŁ. 10 REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

ZARZĄDZENIE BIP

ZARZĄDZENIE. UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA SZKOŁA

ZARZĄDZENIE. HARMONOGRAM KONTROLI

ZARZĄDZENIE. KWESTIONARIUSZE SAMOOCENY

ZARZĄDZENIE. PROCEDURY MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

ZARZĄDZENIE. PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

ZARZĄDZENIE. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZARZĄDZENIE. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ

ZARZĄDZENIE. REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH WYJŚĆ

ZARZĄDZENIE. WYDATKÓW ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIE. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

ZASADY WYDAWANIA I REJESTRACJI UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW SZKOŁA