W dniu 14 września 2017r. odbyły się wybory do Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu na rok szkolny 2017/2018.

I.  Zarząd Rady Rodziców

  1. Renata Łuczak – przewodnicząca
  2. Artur Dziemitko - wiceprzewodniczący
  3. Dorota Bedus – sekretarz
  4. Krzysztof Kowalczyk – skarbnik