W dniu 12 września 2019r. odbyły się wybory do Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu na rok szkolny 2019/2020.

I.  Zarząd Rady Rodziców

  1. Anna Bednarek – przewodnicząca
  2. Renata Łuczak - wiceprzewodniczący
  3. Grzegorz Skrzypczak – sekretarz
  4. Agnieszka Siemczyk – skarbnik