• 14 września 2017r. - godz. 16 30 (czwartek)
  • 09 listopada 2017. - godz. 17 00 (czwartek)
  • 14 grudnia 2017. - godz. 17 00 (czwartek)
  • 08 lutego 2018. - godz. 16 30 (czwartek)
  • 12 kwietnia 2018. - godz. 17 00 (czwartek)
  • 24 maja 2018. - godz. 17 00 (czwartek)
  • 14 czerwca 2018. - godz. 16 30 (czwartek)

 

Tematyka zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018.