dyrektor Mirosław Gostomczyk

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kard. Ignacego Jeża w TYMIENIU

mgr Mirosław Gostomczyk

 

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kard. Ignacego Jeża w TYMIENIU

mgr Jolanta Szuba


KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski - mgr Bernadetta Sokołowska-Satro, mgr Hanna Kopiel

Matematyka, Fizyka - mgr Elżbieta Gil (wychowawca kl. IIa G)

Matematyka - mgr Teresa Frątczak

Historia, WOS, WDŻ - mgr Krzysztof Kraska (wychowawca kl. III G)

Biologia, Chemia, Przyroda - mgr Elżbieta Gostomczyk (wychowawca kl. VI SP)

Geografia - mgr Iwona Sobieraj (wychowawca kl. IIb G)

Informatyka, Technika - mgr inż. Zbigniew Lewandowski (wychowawca kl. IV SP)

Język angielski - mgr Dorota Stryjewska-Bryzek, mgr Katarzyna Stańczak

Język niemiecki - mgr Mariola Drogosz (wychowawca kl. VII SP), mgr Jolanta Piwko

Plastyka, Muzyka - mgr Mariola Świątek

Wychowanie fizyczne - mgr Paweł Tomaszewicz (wychowawca kl. V SP), mgr Tomasz Gostomczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Paweł Tomaszewicz

Zajęcia świetlicowe - mgr Grażyna Jastrzębska

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Jolanta Szuba

Socjoterapia, nauczyciel wspomagający - mgr Rafał Wiśniewski

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Irena Jaworska

Religia - mgr Jolanta Pietruszyńska

Bibliotekarz - mgr Agnieszka Karwecka

Pedagog - mgr Bogumiła Bukowczan

Psycholog - mgr Marta Kasprzyk

 

Punkt przedszkolny - Natalia Mituniewicz

Nauczyciel wspomagający- mgr Iwona Gogolińska-Mejer

Oddział "0" - mgr Sylwia Terelak

Klasa I -  mgr Małgorzata Gałka

Klasa II - mgr Urszula Goraczewska

Klasa III- mgr Jolanta Marchewka


 

PRACOWNICY SZKOŁY

SEKRETARZ SZKOŁY - Iwona Gołaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY - mgr Katarzyna Stępień

Referent d/s księgowo-płacowych - Barbara Lesiak

 

Pracownicy obsługi:

                               Irena Bujalska

                               Ewa Strychanowska

                               Jadwiga Zbiegła

                               Zofia Tatarynowicz

                               Krzysztof Dyngus

                               Janusz Żurawski

                               Rachela Bieńkowska

                               Renata Matusiak

                               Halina Gajda

                               Anna Lewandowska

 

Pracownicy stołówki:

                               Dorota Bedus

                               Aneta Czekaj

                               Cezary Lesiak

                               Kacper Kaliński