UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 60-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NADANIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ W TYMIENIU im. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA

Niezapomniane szkolne wspomnienia, czyli 60 lat Szkoły Podstawowej w Tymieniu.

15 października 2009r. Szkoła Podstawowa w Tymieniu obchodziła 60-lecie istnienia a przy okazji tego wyjątkowego święta Zespołowi Szkół w Tymieniu nadano imię Kard. Ignacego Jeża. Doniosła uroczystość, wielkie wydarzenie w historii szkoły oraz okazja do wspomnień i przemyśleń. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem JE ks. bp Edwarda Dajczaka, który również poświęcił sztandar. W uroczystościach wzięła udział najbliższa rodzina Patrona- Państwo Barbara i Jerzy Pakułowie oraz wieloletni kapelan ks. Andrzej Choroba. Galę uświetnili również Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, Starosta Koszaliński Roman Szewczyk, Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, Przewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Nożykowski, radni powiatu i gminy, dawni dyrektorzy szkoły, nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i wielu innych wspaniałych gości. W szkole podczas swojego wystąpienia dyrektor Szkoły Mirosław Gostomczyk przywołał w pamięci wszystkich, którzy tworzyli historię i tradycję Szkoły Podstawowej w Tymieniu. Szczególnie pochylił się nad tymi, których już wśród nas nie ma. Apelował, aby w dobie, zatrzymać się na chwilę, oddalić od siebie wszelkie troski i zmartwienia. Spojrzeć na życie z perspektywy tych wspaniałych, ale i trudnych 60 lat istnienia szkoły. Z wielkim szacunkiem wspominał wszystkich absolwentów, gdyż każdy z nich osiągnął swój sukces życiowy. Wielu z nich cieszy się opinią wspaniałego rodzica, inni są wyjątkowymi specjalistami, a jeszcze inni po prostu mają serce i potrafią patrzeć sercem. Jest to wybitne osiągnięcie każdego pedagoga, gdyż najważniejsze dla niego jest przede wszystkim wychowanie prawego, poczciwego, społecznie użytecznego człowieka. Dlatego też cała społeczność szkolna wybrała na swojego patrona Kard. Ignacego Jeża - budowniczego mostów miedzy narodami, zwyczajnie nadzwyczajnego człowieka, który jest niekwestionowanym wzorem moralnym dla wszystkich. Najważniejszy dla niego był drugi człowiek i jest to wartość nadrzędna dla uczniów, pedagogów i rodziców. Uczą się żyć dla drugiego człowieka. Razem budujg mosty miedzy Polską a Niemcami w ramach Wymiany Szkolnej.

Po uroczystym programie artystycznym, przygotowanym przez Elżbietę Gil, Hannę Kopiel i Dorotę Drozdowską, dyrektor w uroczystym akcie ślubowania odebrał sztandar szkoły od fundatorów: ks. Romana Gałki i ks. Andrzeja Sołtysa. Następnie przekazał go przedstawicielom uczniów. Przed budynkiem szkoły Państwo Pakułowie odsłonili nową tablicę urzędową, a wewnątrz szkoły tablicę pamiątkową wykonaną przez rodzica Adama Śledzia odsłonił JE ks. bp E. Dajczak.

Z okazji 60-lecia zespół redakcyjny złożony z nauczycieli opracował okolicznościowy folder, prezentujący szkołę, uczniów i osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dzień 15 października 2009 r. był niezwykle uroczysty i pełny wrażeń, przeżywany wspólnie z rodzicami, uczniami oraz pedagogami ZS w Tymieniu. Dziękujemy sponsorom, gościom za życzenia i prezenty oraz tym, którzy sprawili, że wyjątkowa atmosfera tego święta na długo pozostanie w naszej pamięci.

Opracowali: Mirosław Gostomczyk, Agnieszka Karwecka

 

Folder z okazji 60-lecia