17 marca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymieniu Aleksandra Gil z klasy 3 gimnazjum oraz Miłosz Jastrzębski z klasy 2A gimnazjum wzięli udział w konkursie języka angielskiego POLIGLOTA zorganizowanym przez szkołę COMPUTER COLLEGE w Koszalinie.

Był to konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z powiatów koszalińskiego , szczecineckiego, kołobrzeskiego i miasta Koszalin. Do udziału w konkursie przystąpiło 10 szkół podstawowych. Konkurs składał się z dwóch części- pisemnej oraz ustnej. Po zaciętej walce uczniowie naszej szkoły zdobyli 3 miejsce. Opiekunem uczniów była nauczycielka języka angielskiego Dorota Stryjewska-Bryzek. Patronat nad konkursem objęli: Rektor Politechniki Koszalińskiej, Prezydent Miasta Koszalin, Polskie Radio Koszalin, Szkoła Języków Obcych CHILI w Koszalinie. Tego dnia odbyło się również szkolenie dla nauczycieli. Jego celem była między innymi popularyzacja nauki języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań IT w nauce języka angielskiego i niemieckiego.