mt_gallety:Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii11 kwietnia 2018r. uczeń naszej szkoły Miłosz Jastrzębski zdobył II miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowanym dla uczniów gimnazjum przez Zespół Szkół nr 2 im.

Stanisława Lema w Koszalinie. W finale udział wzięło 10 osób, które zostały wyłonione w etapie pisemnym. Konkurs miał formę teleturnieju Jeden z dziesięciu. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z kulturą, historią, polityką i geografią Wielkiej Brytanii. Do konkursu Miłosza przygotowała nauczycielka języka angielskiego mgr Dorota Stryjewska-Bryzek. Gratulujemy!!!