Nasza Szkoła już po raz kolejny włączyła się do akcji „Razem na Święta”, w której zachęcamy uczniów,  rodziców i nauczycieli  do niesienia pomocy innym. Zależy nam na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter.  Postępowaliśmy zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta” wg uznania i możliwości które wykonaliśmy :

  • samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi osób potrzebujących w naszej okolicy ( np. sąsiadom ale z zachowaniem reżimu sanitarnego)
  • przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół.
  • Razem z kołem Caritas przyłączyliśmy się do akcji  „Tytka charytatywna „akcja ta jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, aby wszyscy ludzie dobrej woli otworzyli się i wsparli w dowolnej formie osoby biedne, potrzebujące pomocy.

BOBRO POWRACA