W dniach 22–24 października 2019 roku gościliśmy 14-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

 

W dniach od 21 do 23 września 2017 r. grupa 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu i Szkoły Podstawowej w Dobrzycy po raz kolejny przybyła do Britz na zaproszenie swoich kolegów ze Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz. Szkoły, tak jak każdego roku, wsparli Polsko-Niemiecka WspółpracaMłodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz  Wójt Gminy Będzino Henryk Broda. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „PODRÓŻ DO ŚREDNIOWIECZA”.

 

18.05.2017 roku grupa nauczycieli z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu i Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przybyła do Britz na zaproszenie swoich kolegów ze Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz przybyli do Tymienia na zaproszenie swoich kolegów z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu w dniach 06.10.2016 – 08.10.2016r. Myślą przewodnią pierwszej wymiany doświadczeń nauczycieli było hasło „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI”. W trakcie wizyty nauczyciele uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, przyrody, matematyki i w-fu, na których zapoznali się z metodami pracy dydaktycznej polskich nauczycieli.

W dniach 15 – 17 października 2015 roku gościliśmy 14- osobową grupę uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Program każdej naszej wymiany obejmuje zarówno imprezy o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, jak również oficjalne spotkania z organami samorządowymi. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Wokół tradycji”. Nad jego organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk - dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca, Jolanta Piwko, Mariola Drogosz i Anna Laskowska - nauczycielki języka niemieckiego.

W dniach 8-10 maja 2014 roku grupa 14 uczniów z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu i Szkoły Podstawowej z Dobrzycy wyjechała wraz z opiekunami do Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.