W dniach 22–24 października 2019 roku gościliśmy 14-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Celem naszej wymiany jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Chcemy, aby uczniowie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie do prywatnych kontaktów, odwiedzin czy korespondencji mailowej. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Poznajemy naszych sąsiadów”. Nad jego organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Piwko i Mariola Drogosz - nauczycielki języka niemieckiego oraz pani Marta Kasprzyk i pan Hubert Dąbek. Zorganizowanie wymiany możliwe  było dzięki finansowemu wsparciu ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz dzięki Wójtowi Gminy Będzino Mariuszowi Jaroniewskiemu. W tegorocznej wymianie młodzieży polsko – niemieckiej wzięło udział 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Tymieniu oraz 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, którzy przyjęli 14 gości z Britz w swoich domach rodzinnych zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie i różne atrakcje. W tym roku naszym gościom pokazaliśmy ogrody Hortulus w Dobrzycy -  uczniowie wzięli udział w grze „Labirynt Mocy”. Duże wrażenie wywarło również zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu, gdzie uczniowie mogli nie tylko obejrzeć zbiory, ale samodzielnie wyszukać bursztyny w piasku. W programie były: wspólna lekcja języka polskiego oraz zwiedzanie szkoły. Młodzież z Polski z żalem pożegnała swoich niemieckich kolegów z Britz. Grupa niemiecka zachwycona była naszą polską gościnnością i bogatym oraz różnorodnym programem. Nie mieli czasu na nudę. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i ich rodzice wynieśli ze spotkania wiele niezapomnianych wrażeń. Zawarte przyjaźnie będą dalej kontynuowane. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. W październiku 2020r. planowana jest wymiana polsko-niemiecka kadry pedagogicznej. Głównym tematem będzie wymiana doświadczeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.