LOGOPEDIA W DOMU cz.9 plik pdf

Materiały dla klasy 8

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Język polski   Tematyka zajęć
Biologia   Tematyka zajęć
Chemia   Tematyka zajęć
Język niemiecki   Tematyka zajęć
Język angielski

https://docs.google.com/document/d/1KlZj3mk

PFtKR4QzvTZ7t85pawUzCLoLYypWZ-a

bFb4/edit?usp=drivesdk&ouid=100770366754405126602

 
EdB   Tematyka zajęć
Informatyka  Filmy.rar

Plan lekcji zostanie wysłany

do uczniów drogą mailową

19 maja (wtorek) godz. 9.00

Wychowanie fizyczne   Tematyka zajęć
Historia Tematyka zajęć
WOS Tematyka zajęć
Matematyka   Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Geografia
 
Tematyka zajęć
Fizyka Tematyka zajęć
Informacje od wychowawcy Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 7

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Język polski Załącznik 1 Tematyka zajęć
Biologia Tematyka zajęć
Chemia Tematyka zajęć
Język niemiecki Tematyka zajęć
Język angielski

https://docs.google.com/document/d/1NE9PAp1ajaCRTBnaUwjBRooUK

T7TdVkMklEi7evxGI/edit?usp=drivesdk&ouid=100770366754405126602

Informatyka

Film-osadzanie-obrazu-w-dokumencie-tekstowym-w-programie-word.mp4

Film-korzystanie-z-edytora-rownan-w-programie-word.mp4

Film-wstawianie-do-dokumentu-tekstowego-zdjecia-ekranu.mp4

Tematyka zajęć
Wychowanie fizyczne   Tematyka zajęć
Historia Tematyka zajęć
Muzyka, Plastyka  
Matematyka ODPOWIEDZI-TEST Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Geografia Tematyka zajęć
Fizyka ODPOWIEDZI-TEST Tematyka zajęć
Informacje od wychowawcy Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 6

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Język polski

Załącznik 1

Załącznik 2

Tematyka zajęć
Biologia Tematyka zajęć
Język niemiecki Tematyka zajęć
Język angielski

https://docs.google.com/document/d/1zI-hcnH0QOHd8poCIjyCRjGc5IzzQ58FH3iz1_

CkiI/edit?usp=drivesdk&ouid=100770366754405126602

Technika Tematyka zajęć
Informatyka

jasne.jpg

ciemne.jpg

okiennica.jpg

okno.jpg

Film korekta jasności i kontrastu

Film narzędzia do zaznaczania

Tematyka zajęć
Wychowanie fizyczne   Tematyka zajęć
Historia Tematyka zajęć
Muzyka, Plastyka  
Matematyka ODPOWIEDZI-TEST Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Geografia   Tematyka zajęć
Informacje od wychowawcy INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 5

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Język polski   Tematyka zajęć
Biologia Tematyka zajęć
Język niemiecki
Tematyka zajęć
Język angielski
Tematyka zajęć
Technika Tematyka zajęć
Informatyka Tematyka zajęć
Wychowanie fizyczne  
Historia Tematyka zajęć
Muzyka, Plastyka
Matematyka ODPOWIEDZI-TEST Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Geografia   Tematyka zajęć
Informacje od wychowawcy Tematyka zajęć
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 4

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Język polski Tematyka zajęć
Przyroda

Tematyka zajęć 1

Tematyka zajęć 2

Język niemiecki Tematyka zajęć
Język angielski Tematyka zajęć
Technika

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Odpowiedzi do testu 1

Odpowiedzi do testu 2

Tematyka zajęć
Informatyka Tematyka zajęć
Wychowanie fizyczne
Historia Tematyka zajęć
Muzyka, Plastyka   
Matematyka ODPOWIEDZI-TEST Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Informacja od wychowawcy
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 3

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Nauczanie   Tematyka zajęć
Język angielski   Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Gimnastyka korekcyjna Tematyka zajęć
Informatyka Ćwiczenia 
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 2

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Nauczanie   Tematyka zajęć
Język angielski

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Gimnastyka korekcyjna Tematyka zajęć
Informatyka Ćwiczenia 
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne Tematyka zajęć

 

Materiały dla klasy 1

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Nauczanie Tematyka zajęć
Język angielski Załącznik 1 Tematyka zajęć
Religia Tematyka zajęć
Gimnastyka korekcyjna Tematyka zajęć
Informatyka Ćwiczenia

 

Materiały dla oddziału przedszkolnego

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Nauczanie   Tematyka zajęć
Wspomaganie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Materiały punktu przedszkolnego

(18.05-22.05.2020r.)

Przedmiot Materiały do lekcji Plan lekcji (temat)
Nauczanie   Tematyka zajęć