LOGOPEDIA W DOMU cz.7 plik pdf

Materiały dla klasy 8

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Język polski

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

plik pdf
Biologia plik pdf
Chemia plik pdf
Język niemiecki plik pdf
Język angielski plik jpg
EdB plik pdf
Informatyka plik pdf
Wychowanie fizyczne Informacja plik pdf
Historia plik pdf plik pdf
WOS plik pdf
Matematyka

TEST

UWAGI

plik pdf
Religia   plik pdf
Geografia   plik pdf
Fizyka   plik pdf
Informacje od wychowawcy plik pdf

 

Materiały dla klasy 7

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Język polski   plik pdf
Biologia   plik pdf
Chemia   plik pdf
Język niemiecki   plik pdf
Język angielski   plik pdf
Informatyka   plik pdf
Wychowanie fizyczne Informacja plik pdf
Historia   plik pdf
Muzyka, Plastyka   plik pdf
Matematyka   plik pdf
Religia   plik pdf
Geografia   plik pdf
Fizyka   plik pdf
Informacje od wychowawcy plik pdf

 

Materiały dla klasy 6

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Język polski

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

plik pdf
Biologia plik pdf
Język niemiecki plik pdf
Język angielski plik pdf
Technika

Załącznik-karta 3

Załącznik-karta 4

plik pdf
Informatyka plik pdf
Wychowanie fizyczne Informacja plik pdf
Historia plik pdf plik pdf
Muzyka, Plastyka   plik pdf
Matematyka

TEST

UWAGI

plik pdf
Religia plik pdf
Geografia plik pdf
Informacje od wychowawcy    
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne   plik pdf

 

Materiały dla klasy 5

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Język polski plik pdf
Biologia plik pdf
Język niemiecki
plik pdf
Język angielski
plik pdf
Technika

Pismo techniczne 1

Pismo techniczne 2

plik pdf
Informatyka plik pdf
Wychowanie fizyczne Zadanie na ocenę plik pdf
Historia plik pdf
Muzyka, Plastyka   plik pdf
Matematyka   plik pdf
Religia   plik pdf
Geografia Prezentacja Karta pracy
Informacje od wychowawcy   plik pdf
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne   plik pdf

 

Materiały dla klasy 4

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Język polski   plik pdf
Przyroda   plik pdf
Język niemiecki plik pdf
Język angielski   plik pdf
Technika   plik pdf
Informatyka   plik pdf
Wychowanie fizyczne Zadanie na ocenę plik pdf
Historia   plik pdf
Muzyka, Plastyka   plik pdf
Matematyka   plik pdf
Religia   plik pdf
Informacja od wychowawcy   plik pdf
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne   plik pdf

 

Materiały dla klasy 3

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Nauczanie Karta pracy plik pdf
Język angielski   plik pdf
Religia plik pdf
Gimnastyka korekcyjna plik pdf
Informatyka   plik pdf
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne   plik pdf

 

Materiały dla klasy 2

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Nauczanie   plik pdf
Język angielski

01_Colour_word_cards_EQ2_TRF.pdf

02_Number_word_cards_EQ2_TRF.pdf

plik pdf
Religia plik pdf
Gimnastyka korekcyjna   plik pdf
Informatyka   plik pdf
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne   plik pdf

 

Materiały dla klasy 1

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Nauczanie plik pdf
Język angielski

01_Colour_word_cards_EQ2_TRF.pdf

02_Number_word_cards_EQ2_TRF.pdf

plik pdf
Religia plik pdf
Gimnastyka korekcyjna plik pdf
Informatyka plik pdf

 

Materiały dla oddziału przedszkolnego

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Nauczanie   plik pdf
Wspomaganie

Załącznik 1

Załącznik 2

plik pdf

 

Materiały punktu przedszkolnego

(27.04-30.04.2020r.)

Przedmiot  Materiały do lekcji  Plan lekcji (temat)
Nauczanie   plik pdf